Kategori: Fartygsutrustning

WE Tech-utrustning till Donsötank-nybyggen

WE Tech Solutions levererar en integrerad lösning för operation av axelgenerator med variabelt varvtal till Donsötanks nybyggen.

Leveransen från WE Tech Solution omfattar propulsionsenhet, permanentmagnet-axelgenerator, utrustning för omkoppling till elanslutning i land, motor till bogpropeller samt DC Link. Utrustningen ska installeras på de två 22.000 dwt kemikalie- och produkttankfartyg som byggs av Wuhu Shipyard Co. Ltd för Rederi AB Donsötank.

”Safe return to port”

Lösningen möjliggör operation av huvudmaskinen med variabelt varvtal med inkopplad axelgenerator som matar fartygets elnät. Axelgeneratorn kan även användas som propellermotor för att trygga ”safe return to port” om det skulle inträffa ett haveri på huvudmaskinen, eller om det behövs extra effekt. 

– Donsötank är en föregångare med fokus på säkra transporter och reducering av avgasutsläpp. Våra nya fartyg är isförstärkta till isklass 1A, får LNG-drift och landanslutning för hamnoperationer. Tack vare WE Tech’s energieffektiva paketlösning uppnår de nya fartygen flexibel och stabil operation med energibesparing och bättre miljöprestanda, säger Ingvar Lorensson, vd för Donsötank, i ett pressmeddelande. 

– Våra lösningar tryggar ett optimerat framdrivningsmaskineri, alstring och distribution av elkraft på Donsötanks nya tankfartyg, kommenterar Mårten Storbacka, vd för WE Tech Solutions.