Fotograf: Tarbit

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Tarbit köper bitumentanker

Tarbit Tankers BV har köpt bitumen- och high heat-tankern San Bertoldo som döpts om till Bitfjord.

Det är ett så gott som nybyggt fartyg som Tarbit Tankers BV i Nederländerna har införlivat i sin flotta. San Bertoldo levererades från AVIC Dingheng i januari 2017. Tarbit tog över fartyget den 11 april. Nyförvärvet är registrerat i Dordrecht i Nederländerna.

– Hon har bara tagit tre laster innan vi övertog henne, säger Torkel Hermansson, vd på Tarbit Shipping, till Sjöfartstidningen.

Tillskott

Torkel Hermansson berättar också att fartyget ska gå i samma trafik som de övriga fartygen i flottan. Nyförvärvet blir ett tillskott i flottan och ersätter alltså inget av de befintliga fartygen.

– Med nyförvärvet stärker vi vår position på high heat-transportmarknaden, säger Torkel Hermansson.

Bitfjord är en bitumen- och high heat-tanker på cirka 5.000 dwt. Fartyget har två segregationer och fyra tankpar med en total volym på 4.756 kubikmeter med 98 procents fyllnadsgrad. Tankarna kan värmas upp till 250 grader.