Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Regelverk

Svensk får tungt IMO-uppdrag

Sjöfartsverkets Mikael Renz blir ordförande för två arbetsgrupper som sorterar under IMO:s FAL-kommitté.

Mikael Renz arbetar till vardags som IT-strateg på Sjöfartsverket och har sedan flera år varit svensk representant i IMO:s kommitté för arbete med FAL-konventionen. FAL står för facilitering, ett arbete som går ut på att underlätta rapporteringen kring fartygsanlöp. Närmare 130 av IMO:s medlemsländer har skrivit under konventionen.

– Vi jobbar för att få till standarder för fartygsrapporteringen i hela världen och med att göra rapporteringen kring hamnanlöp enklare att hantera för fartygen, förklarar Mikael Renz.

Ännu en svensk

Ordförande för FAL-kommittén är sedan förra året Marina Angsell på Transportstyrelsen. Nu blir det alltså ännu en svensk som får förtroendeuppdrag i IMO:s faciliteringsarbete.

– Jag är såklart stolt och glad över att ha fått det här förtroendet från IMO, säger Mikael Renz.

Hans uppdrag blir att leda två undergrupper till FAL-kommittén. Den ena gruppen är Electronic business, som har hand om att digitalisera rapporteringen av fartygsanlöp. Den andra gruppen som han leder sorterar i sin tur under Electronic business och hanterar harmonisering av själva datafälten i FAL-formulären.

Göra skillnad

Mikael Renz arbetar också med European Maritime Single Window, det vill säga samma frågor men inom EU. Han berättar att han därmed tillbringar ganska många veckor om året i både London och Bryssel. Han tycker att arbetet är både spännande och viktigt. 

– Kan man göra bara lite, lite skillnad för sjöfartsnäringen och underlätta bördan med de olika rapporteringsformaten, så vore det rätt så smutt faktiskt.