Fotograf: Stena

Kategori: Ekonomi | Tank

Tank på väg uppåt

Concordia Maritime redovisar ett kraftigt förbättrat resultat för årets första nio månader även om det fortfarande är röda siffror.

De totala intäkterna för Concordia Maritime AB uppgick till 685,2 miljoner kronor för perioden januari till september 2018, jämfört med 633,8 miljoner motsvarande period året innan. Rörelseresultatet uppgick till -158,3 miljoner kronor (-591,7 miljoner kronor). Resultatet före skatt visar fortfarande minus med 162,6 miljoner kronor, men är avsevärt bättre än fjolårets förlust på 618,1 miljoner.

”Vändningen startad”

Concordia Maritimes vd Kim Ullman konstaterar att tankermarknaden fortfarande är svag men att vändningen har startat:

– Vi har under en längre tid förutspått att vändningen skulle komma successivt under andra halvan av 2018, och då framför allt mot slutet av året. Och nu ser vi att det faktiskt håller på att hända. Efter kvartalets utgång märks en förbättring, än så länge främst på råoljesidan, men vi förväntar oss att se samma utveckling inom produkttank nu mot slutet av året, skriver han i sin översikt i delårsrapporten.

”Bottenmärke”

Kim Ullman konstaterar också att tankmarknaden har varit riktigt dålig under en lång tid och att bottnen nåddes under det tredje kvartalet 2018.

– Det tredje kvartalet 2018 var helt klart ett bottenmärke. Det är glädjande att vår prognos om en stegvis förbättring av marknaden nu på allvar börjar att materialiseras. Nu ser vi fram emot att ta oss an de möjligheter som en starkare marknad innebär. Det är dock viktigt att komma ihåg att det tar en viss tid innan den förbättrade marknaden innebär lönsamma nivåer för tankbolag med inriktning på produkttank, påpekar han.