Tallink Silja sparkar 80

Tallink Silja OY, finländskt dotterbolag till Tallink Grupp, skär ner i landorganisationen och vill göra sig av med 80 heltidsanställda av totalt 550 anställda. Förhandlingar pågår. Tallink Grupp har tidigare gått ut med flera kostnadsbesparingar på grund av lågkonjunkturen. Bland annat har lönerna för ledningsgruppens medlemmar sänkts med 20 procent, och lönerna i den estniska landorganisationen samt andra delar av koncernen har skuritis ner med mellan 5 och 15 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.