Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Tallink sätter nytt passagerarrekord

En kraftig ökning i trafiken mellan Sverige och Baltikum genererar passagerarrekord för Tallink under juli månad.

I likhet med konkurrenten Viking Line noterar Tallink rekordhöga passagerarsiffror under juli. 

Tallink transporterade drygt 1,2 miljoner passagerare under juli månad, vilket innebär en ökning med 1,7 procent jämfört med juli 2016. Detta är samtidigt det högsta antalet passagerare för en månad i Tallinks historia.

Estland och Lettland ökar

Volymökningen genererades av linjerna mellan Sverige och Estland samt mellan Sverige och Lettland. På dessa noterades rekordmånga passagerare i juli.

På linjerna Stockholm–Tallinn och Kapellskär–Paldiski ökade antalet passagerare med 11 procent och uppgick till närmare 117.000. På linjen Stockholm–Riga var antalet passagerare drygt 97.000, en ökning med hela 82 procent.

En faktor som påverkade den kraftiga ökningen på linjen Stockholm–Riga var att linjen hade trafik med två fartyg denna sommar i och med att färjan Romantika introducerades på linjen i december 2016 som andra fartyg. Tallink har därmed haft avgångar varje kväll från både Riga och Stockholm detta år.

På linjen Stockholm–Tallinn byttes Romantika ut mot den större Baltic Queen, vilket påverkat passagerarvolymerna positivt.

Färre fartyg på Finska viken

Passagerarvolymerna i Silja Line-trafiken mellan Sverige och Finland var på samma nivå som året innan. Däremot noterades en nedgång på 5 procent i Tallinks trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Trots denna nedgång är Tallink överlägset marknadsledande i färjetrafiken mellan Finland och Estland med drygt 661.000 passagerare i juli 2017.

På Finska viken beror nedgången enligt AS Tallink Grupps finansdirektör Veiko Haavapuu på att Tallink hade färre fartyg i trafik i juli i år än i fjol. I fjol somras var både Baltic Queen och Silja Europa i trafik på linjen Helsingfors–Tallinn. I december 2016 flyttades Baltic Queen, som tidigare nämnts, till linjen Stockholm–Tallinn.

– Passagerarantalet på rutten Estland–Finland har minskat något med anledning av att det utöver höghastighetsfartygen nu opererar endast ett kryssningsfartyg på rutten i stället för två som tidigare, säger han i ett pressmeddelande.

Stark frakttrafik

På fraktsidan noterar Tallink ökade volymer på så gott som alla destinationer. Endast i trafiken mellan Sverige och Estland är antalet enheter på samma nivå som i juli i fjol.

Under juli månad transporterades sammanlagt 27.666 fraktenheter, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Inom Tallinks frakttrafik skedde den största ökningen på fartygen i trafik mellan Finland och Estland.