Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Tallink säljer åter passagerarbiljetter

Försäljning av biljetter för arbetsresor och annan nödvändig passagerartrafik på Tallinks färjor till Finland återupptas den 14 maj.

Finlands regering beslutade på måndagen att börja luckra upp coronarestriktionerna. I denna process ingår att gradvis häva restriktionerna för resor till Finland. Det första steget blir att från 14 maj återuppta resor relaterade till arbete eller annan nödvändig persontrafik. Både Viking Line och Silja Line säljer därmed personbiljetter på sina Åbofartyg även för avgångar till Finland. 

Nödvändig passagerartrafik

Tallink återinsätter Star på linjen Helsingfors–Tallinn den 15 maj, men med färre turer än i normal tidtabell. Megastar fortsätter på linjen enligt normal tidtabell.

På linjen Stockholm–Åland–Åbo har Galaxy och Baltic Princess sedan 11 april inte tagit några andra passagerare än lastbilschaufförer på sina resor till Finland. Även på dessa färjor tillåts från 14 maj åter arbetsresor och andra nödvändiga resor även till Finland. Färjeresor som är relaterade till rekreation är fortfarande inte tillåtna till Finland. Avgångarna på linjen Stockholm–Mariehamn–Helsingfors är fortsättningsvis inställda.

Får åka hem och på jobb

I Finland jobbar tusentals estländare. Många av dem stannade i Finland för att kunna fortsätta jobba när gränserna stängdes och har inte haft möjlighet att träffa sina familjer i Estland sedan dess.

– Vi är nöjda med Finlands regerings beslut som gör det möjligt för många estländare som arbetar i Finland att från och med nästa vecka återvända till arbetet eller till sina familjer. Det är klart att vi måste påbörja en återuppstart av ekonomin och arbetslivet när virussituationen förbättras. Det är också viktigt att gradvis och kontrollerat häva begränsningar i rörligheten för att åter starta upp samhället, i synnerhet i Östersjöområdet där vi är tätt knutna till våra grannländer, säger Tallinks koncernchef Paavo Nõgene i ett pressmeddelande.