Silja Symphony utanför Lidingö på väg till Stockholm.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Tallink fortsätter mot full återhämtning

En solid utveckling under det kvartal som normalt utgör lågsäsong. Så beskriver Tallink Grupp siffrorna för årets första tre månader i en ny rapport som släpptes under torsdagen.

Under det första kvartalet av 2023 minskade Tallink Grupps oreviderade nettoförlust avsevärt jämfört med samma period förra året, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Nettoförlusten uppgick till 5,4 miljoner euro jämfört med 40 miljoner euro under första kvartalet 2022.

Förbättringar på intäktssidan

De oreviderade konsoliderade intäkterna förbättrades också jämfört med föregående år och nådde totalt 171,2 miljoner euro under första kvartalet i år jämfört med 106,1 miljoner euro under första kvartalet 2022. 

– Resultatet visar att de beslut vi har fattat över hela koncernen och de steg vi har tagit har varit de rätta. De gör det möjligt för oss att fortsätta på vår väg mot full återhämtning, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp i en kommentar och fortsätter:

– Vår nyaste medlem av flottan, MyStar, presterar bra på linjen Tallinn–Helsingfors, de förändringar vi har gjort i tidtabellen och rutten för Baltic Princess på Åbolinjen har resulterat i ökat antal passagerare och högre kundnöjdhet, linjen Tallinn–Stockholm med Baltic Queen visar en återhämtning av passagerarantal på historiskt höga nivåer, och våra fartyg som chartrats ut över världen på solida långtidskontrakt presterar också bra, säger han.

Niofaldig ökning av charterintäkter

Bolagets intäkter från linjetrafiken ökade jämfört med föregående år och uppgick till 124,5 miljoner euro (91,4 miljoner euro under första kvartalet 2022). Samtidigt ökade bolagets charterintäkter mer än niofaldigt till 30,3 miljoner euro under första kvartalet i år mot 2,9 miljoner euro under första kvartalet 2022.

Sex av bolagets 15 fartyg är utchartrade över världen och genom att ytterligare ett fartyg chartras ut i början av maj i år fortsätter charteravtalen för företagets fartyg att utgöra en betydande intäktsström för koncernen.

– Det är en ständig balans mellan att se till att vi har det mest optimala antalet fartyg i drift på våra reguljära linjer, och att hyra ut andra fartyg till olika projekt. Chartern bidrar helt klart till att minska de ekonomiska riskerna under lågsäsong, men leder förstås också ibland till svåra beslut som måste fattas gällande besättning, likt dem vi nyligen har varit tvungna att fatta på grund av att Star och Isabelle har chartrats ut långsiktigt utan Tallinks egen besättning, säger Paavo Nõgene i pressmeddelandet.