Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank

Tallink förlänger avtal med Neste

Tallink har avtalat med Neste om leverans av lågsvavlig bunker även för 2017.

Neste och Tallink har avtalat om fortsatta leveranser av lågsvavlig bunker under 2017 till alla rederiets fartyg som anlöper hamnar i Finland. Tallink har anlitat Neste som leverantör av lågsvavlig bunker i Finland sedan 2015.

Neste säljer och distribuerar för närvarande två typer av lågsvavliga bunkeroljor: Neste MDO DMB och Neste RMB.