Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Tallink förbättrar sitt delårsresultat

Ökat passagerarantal, ökade charterintäkter och minskade operativa kostnader uppges förbättra Tallinks resultat.

Tallink ökade sin omsättning under andra kvartalet 2015 med 3 procent till 253,9 miljoner euro jämfört med andra kvartalet 2014. EBITDA (rörelseresultat plus avskrivningar) förbättrades med 34,3 procent till 55,2 miljoner euro. Vinsten efter skatter uppgick till 28,5 miljoner euro (6,1 miljoner).

Försäljning ökade kassaflödet

Under det andra kvartalet genererade försäljningen av Silja Festival och Regina Baltica ett positivt kassaflöde på 25 miljoner euro.

För det första halvåret 2015 var omsättningen 444 miljoner euro, eller 2 procent mer än motsvarande period i fjol. EBITDA uppgick till 74,6 miljoner (45,5 miljoner) och vinsten efter skatter till 15,2 miljoner (-17,3 miljoner).

Finska viken går bra

Koncernen uppger att olika operativa förändringar under fjolåret har haft en fortsatt positiv effekt på det operativa resultatet under det andra halvåret med ökade intäkter och bättre lönsamhet.

Det är speciellt i trafiken mellan Finland och Estland som intäkterna ökar. Under andra kvartalet ökade de med 6,2 procent tack vare 4,8 procent uppgång i passagerarvolymer och 19,9 procent i antalet fraktenheter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.