Tallink erbjuder 40-procentiga löneökningar – EMSA missnöjt

AS Tallink Grupp har erbjudit löneförhöjningar med 40 procent under tre år eller 48 procent under fyra år på färjor under estnisk flagg i förhandlingarna med fackföreningen EMSA (Estonian Seamen’s Independent Union) – facket avböjer dock erbjudandet.Tallink menar att via förslaget blir den lägsta grundlönen för hyttvärdinnor EEK 10.000 (över EUR 640), samtidigt menar rederiet att den fysiska arbetsmiljön avsevärt förbättrats på rederiets nya färjor.EMSA menar att en löneökning med 40 procent låter bra men att det bara innebär en löneökning med tolv procent i år, vilket är lägre än inflationen i Estland, säger EMSA:s ordförande Kaia Vask till SST.Erbjudandet omfattar också en tioprocentig lönehöjning på vissa arbetsplatser för de två senaste åren på grund av brist på ombordanställda. EMSA föreslår en lönehöjning med 20 procent under det första året och sedan 15 respektive tio procents ökning tillsammans med förmånssystemet för tjänsteår för att värdera erfarenhet. EMSA:s medlemmar är också missnöjda med hytterna och arbetsmiljön på de nya färjorna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.