Svenska Varv AB

  • GÖTAVERKSKRISEN. Damen Shiprepair Götaverken i Göteborg ska avvecklas på grund av bristande lönsamhet och för hård internationell konkurrens. Runt 50 personer blir utan jobb.