Peter Hultquist

  • ”Har kapaciteten. ” Ledningen för Oresund Dry Docks är försiktig med att göra någon direkt koppling mellan försvarsministerns varvsbesök i veckan och den nyligen gjorda ubåtsbeställningen.