Persiska viken

  • Spänt läge. Läget för sjöfart som trafikerar Omanbukten, Hormuzsundet och Persiska viken är osäkert i spåren av USA:s och Irans attacker. Storbritannien har återupptagit obligatorisk militär eskort av brittiskflaggade fartyg i området.