oljespill

  • Saneras. Vraket Lindesnäs utanför Nyköping står näst på tur att tömmas på olja för att eliminera risken för utsläpp nära känsliga naturområden.

  • Danskt fusk. Under 19 veckor förra året flög inte det danska försvaret de övervakningsturer man lovat. Skulle få luta sig mot Sverige vid en olycka.