JIP Bothnia Bulk

  • ZVT. Bothnia Bulk är en JIP som ska innebära ett lyft för sjöburna bulktransporter på Bottniska viken och norra Östersjön.