Fotograf: ESL Shipping

Kategori: Miljö | Torrlast

Start för ZVT i Finland

LNG-drivna bulkfartyg ingår i det första Joint Industry Project som drivs från Finland inom samarbetsplattformen Zero Vision Tool.

Bothnia Bulk är den första JIP (Joint Industry Project) som drivs från Finland och använder sig av Zero Vision Tool (ZVT)-metoden. I JIP Bothnia Bulk ingår ESL Shipping, SSAB, Raahen Voima samt hamnarna i Luleå, Oxelösund och Brahestad.

Sänkta kostnader

Syftet är att sänka logistikkostnaderna för sjöburna bulktransporter samtidigt som CO2-utsläppen reduceras. Det handlar om en uppgradering av den existerande transportleden mellan hamnarna Luleå, Brahestad och Oxelösund.

JIP-deltagarna bidrar till betydande miljöeffekter genom optimering av logistiken kring råvaruflödena. CO2-utsläppen per ton kommer att reduceras med över 50 procent i jämförelse med nuvarande operation. De två nybyggen som kommer att sysselsättas på traden drivs med LNG.