Jan Hanse

  • Visades upp. Viking Grace är det första kryssningsfartyget i världen med rotorsegel – en nygammal metod som spar bränsle och minskar utsläpp. På onsdagen visades satsningen upp.