Galati

  • Riktigt specialfartyg. SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, håller på med en omfattande modernisering av sitt transportsystem. Bättre fysiskt skydd, bränsleekonomi och lastkapacitet kännetecknar Sigyns ersättare Sigrid.