Almenfonden

  • Strategiskt beslut. Ett nytt holdingbolag bildas under den viktiga Almenfonden för att säkra och stärka det aktiva ägarskapet i A.P. Møller Mærsk-koncernen.