Fotograf: A.P Møller-Mærsk

Kategori: Ekonomi | Container | RoRo

Mærsk möblerar om

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, arvtagare till A.P. Møller Mærsk-koncernen, bildar ett nytt holdingbolag och förändrar den så kallade Almenfondens struktur och konstruktion. Enligt dansk affärspress är detta hennes viktigaste beslut sedan hon tog över efter fadern Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller. 

Syftet med det nya holdingbolaget A.P. Møller Holding A/S – som organisatoriskt kommer att placeras mellan Almenfonden (A.P. Møllers Fond til almene Formaal) och det börsnoterade bolaget A.P Møller-Mærsk – är enligt den danska tidningen Dagbladet Børsen att säkra och stärka det aktiva ägarskapet i koncernen. Genom det nya holdingbolaget kommer man i högre grad att kunna skilja det aktiva ägandet åt från utdelningsarbetet i fonden.

”Andra tider”

I praktiken innebär det att ägarskapet och kontrollen över A.P Møller-Mærsk kommer att ske via det nybildade holdingbolaget. På längre sikt är tanken att holdingbolaget även ska kunna förvärva och investera i andra bolag. 

– Det handlar om att ta till vara på både ägarskapsförpliktelsen och donationsförpliktelsen. Min farfar och far personifierade bägge delarna i en och samma person. Nu är det andra tider, säger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla till Dagbladet Børsen.

Tar över aktieposter

Enligt dansk affärspress kontrollerar Almenfonden i dagsläget A.P. Møller-Mærsk via en aktiepost på 41,5 procent av kapitalet och 51,1 procent av de röstberättigade aktierna i företaget, och det nya holdingbolaget uppges alltså ta över ägarskapet av dessa aktieposter.

Exakt hur mycket pengar som finns i fonden är för övrigt oklart, men enbart aktieinnehavet i koncernen uppges vara värt omkring SEK 90 miljarder. 

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla blir ordförande i det nya holdingbolaget och är även fortsatt ordförande i A.P. Møller Fonden. Sedan tidigare är hon också vice ordförande i börsnoterade A.P Møller-Mærsk.  

Kommentarer

  • I

    Ingvar Bergman -”It all begun in1904 in villa Anna in the small danish town of Svendborg”…ungefär så löd inledningen till de PR-filmer som vi säljare matades med. Den ’box’ som man gott kan säga förändrade världen, trodde Herr Möller först inte på. Man kom därför väldigt sent igång med ’full scantling’ container-fartyg i mitten av 70-talet. Idag har man kört om alla konkurrenter och det är trevligt att se att familjen nu säkrar upp fortsatt kontroll över rederiet.
    Den som är intresserad av hur det hela började, rekommenderas boken ”With Constant Care” eller på dansk ”’Med saerlig omhu” ISBN 87-569-2358-9 skriven av Ove Hornby.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.