Syria Star frisläppt – utan lösensumma

Sent i fredags begärde lastfartyget Syria Star sjukvårdsassistans för två besättningsmedlemmar som skadades i samband med att fartyget kapades i torsdags i de östra delarna av Adenviken. Enligt de första rapporterna ska piraterna ha lämnat fartyget i en av dess räddningsbåtar, rapporterar EU Navfor. Ett örlogsfartyg från EU Navfor var i närheten och kunde med helikopter sätta ombord ett medicinskt team. Väl ombord påträffades ytterligare en skadad besättningsman, dock rapporteras denne ha skadats i samband med arbete ombord.Syria Star, flaggat på Saint Vincent och Grenadinerna, har en dödvikt på 18.838 ton. Besättningen består av 22 syrier och två egyptier.