Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

Sympatistrejken inledd

Finlands Sjömans-Unions sympatiåtgärder inleddes under måndagsmorgonen, vilket gör att den finskflaggade handelsflottan ligger still efter hand som fartygen kommer till en hamn i Finland.

Helgens förhandlingar resulterade inte i någon lösning i konflikten mellan parterna i Finlands så kallade poststrejk. Rederierna i Finland anser att Finlands Sjömans-Unions sympatistrejk hotar landets utrikeshandel.

Styrs till utländsk flagg

– Detta har betydande effekter på de finska rederierna och konkurrenskraften hos den finska flaggan. Hela den finska handelsflottan står stilla i Finlands hamnar, medan utländska konkurrenter agerar normalt. Med detta styrs last och passagerare till konkurrerande fartyg under utländsk flagg, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland, i ett pressmeddelande.

Kan vara till jul

Även Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT har meddelat om att utöka sympatiåtgärderna med en strejk i hamnarna från torsdag morgon till lördag morgon. På söndag kväll varslade postfacket PAU om att strejken kan fortsätta ända till den 22 december.