Swedish Club växer organiskt

Vid P&I-förnyelsen den 20 februari hade The Swedish Clubs flotta ökat organiskt med tolv procent, räknat i bruttotonnage sedan förra förnyelsen. 26 fartyg och nio nya medlemmar, sex i Europa och tre i Asien, tillkom. Tre medlemmar med totalt fyra fartyg lämnade klubben. – Vår organiska tillväxt fortsätter i år, säger Claes Lindh, director underwriting på klubben till SST. – Det är redan klart att vi blir försäkringsgivare för tjugotalet stora containerfartyg som levereras till medlemmar i år. Däremot når man inte målet på en tioprocentig premiehöjning. Den stannar nog på 6–7 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.