Swedish Club stod pall i turbulent P&I-förnyelse

De ömsesidiga P&I-klubbarnas krav på stora premiehöjningar inför årets förnyelse som avslutades 20 februari, har fått många rederier att protestera, vilket skapat turbulens i marknaden där rederierna genomfört stora omflyttningar av hela eller delar av sina flottor mellan klubbarna. Swedish Club noterar dock en mindre ökning av sitt försäkrade tonnage. – Vi har dock fått en ganska stor ökning av befraktar-P&I, säger Lars Rhodin, vice vd och tillträdande vd för Swedish Club till SST.Premiehöjningarna beror framförallt på ökande försäkringskostnader i samband med stora haverier och av turbulensen på finansmarknaden. Rhodin menar att klubbarna måste bli mer transparenta och bätte förklara orsakerna bakom höjningarna. – Vi måste bli bättre på att visa vart premieintäkterna går, säger Rhodin. Kostnadsmässigt finns det en del som P&I-klubbarna inte kan påverka, och en del som man kan påverka genom t.ex. kvalitetsarbete.P&I-klubbarnas internationella sammanslutning the International Group of P&I Clubs redovisar en total combined ratio ( kostnader i förhållande till intäkter ) på 122 procent. Det innebär att den överskjutande delen från 100 till 122 procent måste täckas med finansiella intäkter. – Med tanke på den rådande situationen på finansmarknaden måste målet vara att komma ned till en combined ratio på 100 procent, säger Rhodin.