Swedish Club stod pall i turbulent P&I-förnyelse

De ömsesidiga P&I-klubbarnas krav på stora premiehöjningar inför årets förnyelse som avslutades 20 februari, har fått många rederier att protestera, vilket skapat turbulens i marknaden där rederierna genomfört stora omflyttningar av hela eller delar av sina flottor mellan klubbarna. Swedish Club noterar dock en mindre ökning av sitt försäkrade tonnage. – Vi har dock fått en ganska stor ökning av befraktar-P&I, säger Lars Rhodin, vice vd och tillträdande vd för Swedish Club till SST.Premiehöjningarna beror framförallt på ökande försäkringskostnader i samband med stora haverier och av turbulensen på finansmarknaden. Rhodin menar att klubbarna måste bli mer transparenta och bätte förklara orsakerna bakom höjningarna. – Vi måste bli bättre på att visa vart premieintäkterna går, säger Rhodin. Kostnadsmässigt finns det en del som P&I-klubbarna inte kan påverka, och en del som man kan påverka genom t.ex. kvalitetsarbete.P&I-klubbarnas internationella sammanslutning the International Group of P&I Clubs redovisar en total combined ratio ( kostnader i förhållande till intäkter ) på 122 procent. Det innebär att den överskjutande delen från 100 till 122 procent måste täckas med finansiella intäkter. – Med tanke på den rådande situationen på finansmarknaden måste målet vara att komma ned till en combined ratio på 100 procent, säger Rhodin.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.