Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

Swedegas får nej av regeringen

Regeringen avslår Swedegas ansökan om att koppla LNG-terminalen i Göteborgs hamn till den svenska stamledningen för naturgas. 

Regeringen motiverar beslutet med hänvisning till klimatpolitiken och målet att Sverige senast år 2045 ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser:

Försenar omställningen

”Regeringen anser i nuläget att den föreslagna anslutningen riskerar att försvåra övergången från naturgas till biogas och därmed försena omställningen. Regeringen har därför bedömt att kraven i naturgaslagen inte är uppfyllda och beslutat att avslå ansökan om koncession”, skriver regeringen på sin hemsida.

På samma planhalva

– Jag tycker att det är olyckligt att miljöminister Isabella Lövin har fått den här frågan om bakfoten, säger Swedegas vd Hans Kreisel till SVT.

Han anser att regeringsbeslutet försvårar sjöfartens omställning till miljövänligare bränslen.
– Vi är på samma planhalva och vi vill skapa förutsättningar för omställningen i Sverige. Att tro att vi kan göra det med elektrifiering alltihop, det är nog att vara lite blåögd.

Beroende av fossilgas

Miljöminister Isabella Lövin säger till Dagens Industri att det var ett lätt beslut.
– Vår uppfattning är att anslutningen kommer att låsa in Sverige i ett beroende av fossil gas under koncessionstiden på 40 år. Det är inte förenligt med att Riksdagen satt målet att Sverige senast 2045 ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser.
I september genomförde ett 300-tal miljöaktivister en protestaktion vid Swedegas LNG-anläggning i Energihamnen i Göteborg.