Swede Chem Tankers och Sinbad Chartering i samarbete

Befraktningsrederierna Swede Chem Tankers och Sinbad Chartering Company, båda baserade i Stockholm, inleder ett nära samarbete för att bättre kunna marknadsföra de båda rederierna inom produkttankmarknaden i nordvästra Europa och Östersjön. Bolagen har öppnat ett gemensamt kontor i Stockholm och har en kombinerad flotta på sju tankfartyg mellan 4.600 dwt och 12.500 dwt.I samband med att skeppsmäklaren Ivar Lundh & CO AB fyllde 100 år i början av 2012 bröt man loss befraktningsdelen och lade den delen av verksamheten i det nybildade rederiet Swede Chem Tankers. Sinbad Chartering Company har mer än 25 års erfarenhet av petroleumtransporter.