Swede Chem Tankers och Sinbad Chartering i samarbete

Befraktningsrederierna Swede Chem Tankers och Sinbad Chartering Company, båda baserade i Stockholm, inleder ett nära samarbete för att bättre kunna marknadsföra de båda rederierna inom produkttankmarknaden i nordvästra Europa och Östersjön. Bolagen har öppnat ett gemensamt kontor i Stockholm och har en kombinerad flotta på sju tankfartyg mellan 4.600 dwt och 12.500 dwt. I samband med att skeppsmäklaren Ivar Lundh & CO AB fyllde 100 år i början av 2012 bröt man loss befraktningsdelen och lade den delen av verksamheten i det nybildade rederiet Swede Chem Tankers. Sinbad Chartering Company har mer än 25 års erfarenhet av petroleumtransporter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.