Sverige vill se gemensamma svavelregler

Vid det informella transportministermötet i Antwerpen har Sverige framfört att svavelhalterna i fartygsbränslet måste ligga på samma nivå i hela Europa.– Om svavelhalten i fartygsbränslet sänks till 0,1 procent kommer Östersjöländerna att drabbas av betydande kostnadsökningar. Detta skulle slå mot bland annat den svenska basindustrin, vilket inte är ett rimligt alternativ, säger statssekreterare Leif Zetterberg på näringsdepartementet.Från och med 2015 måste de fartyg som går i Nordsjön och Östersjön använda bränsle med mycket låg svavelhalt, 0,1 procent. Hösten 2008 beslutade IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle – både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. På mötet diskuterades också närsjöfart och inre vattenvägar i förhållande till andra andra transportslag.– Det är viktigt att framtida riktlinjer säkerställer ett effektivt, robust och sammanhängande europeiskt transportsystem. Ett sådant system ska baseras på harmoniserade regler som främjar konkurrens på lika villkor mellan olika transportslag och olika delar av Europa, säger Leif Zetterberg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.