Sverige tar över ordförandeskapet i Helcom

Den 1 juli tar Sverige över det roterande ordförandeskapet för Helcom under de kommande två åren. Regeringen har utsett Gabriella Lindholm vid miljödepartementet att leda arbetet. – Det svenska ordförandeskapet kommer göra det till en prioritet att underlätta för implementeringen av aktionsplanen för Östersjön som syftar till att radikalt minska skadliga utsläpp i den marina miljön och återupprätta dess ekologiska status 2021, säger Gabriella Lindholm.Hon efterträder ryssen Igor Maydanov.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.