Kategori: Politik | Säkerhet

”Sverige står och faller med sjöfarten”

Sverige är ett export- och importberoende land. Av det vi importerar så transporteras 90 procent på fartyg till Sverige. Allt från maten vi äter till reservdelarna i bilarna vi kör. Efter kalla krigets slut har Sverige blivit mer och mer beroende av andra och allt mindre finns i reserv inom landets gränser.

Våra företag lever ständigt i ett beroende av transporter och minsta störning i sjöfarten kommer att påverka Sverige mycket negativt. För att minimera riskerna för störningar behöver vi ett starkt försvar med slagkraftiga marina enheter för att skydda vår handel.

100-tal fartyg

Sverige är idag ett enkelt mål att slå emot om man vill skapa störningar i samhället. Människor och samhällsfunktioner kan snabbt slås ut bara genom att störa vår import och export. Fartygen som transporterar varorna till och från Sverige är överlag utländska. Sveriges handelsflotta har minimerats och består idag endast av ett 100-tal fartyg, jämfört med de 250 vi hade 2009. Vi är alltså beroende av andra för att försörja vårt samhälle.

Öka försvarsanslaget

Skulle det uppstå en krissituation i vårt närområde kommer troligtvis de utländska fartygen snabbt att hitta nya och mindre riskfyllda områden att jobba i. Kontentan blir att sjöfarten till och från Sverige avstannar helt eller delvis. Med tanke på det försämrade säkerhetsläget i Östersjön, och Rysslands förmåga att påverka sin omgivning med militära påtryckningar så måste vi öka försvarsanslaget och anskaffa fler fartyg till Försvarsmakten. Sverige lever idag fyra måltider ifrån kaos, det är något vi måste ta på allvar. 

Ingebrikt Sjövik
Riksdagskandidat (M)

Kommentarer

 • Stig Johansson

  Bäste Ingebrikt Sjövik kom ihåg att det är moderaterna som till största del har kört iväg den Svenska handelsflottan

 • realist

  Moderaterna förstör för alla – byt regering!

 • Chief

  Men det är ju ni som har suttit vid makten sedan dess… Hmmm

 • Ingebrikt Sjövik

  Jag driver linjen att Sverige ska göra det enklare för rederierna, och vår handelsflotta borde öka i storlek.
  Frågan har hamnat i glömska inom alla politiska läger. Nu ska vi lyfta den

 • Anonymous

  Förstår du inte vad ni moderater har ställt till med för svensk sjöfart så tycker jag att du skall sluta med politik omgående.

 • Anonymous

  Jag tycker det är beundransvärt att försöka rätta till ens eget partis tdigare fel, heja Sjövik! Esse non videri!

 • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

  Tack Ingenrikt för ditt stöd! Alliansens handlingsplan innehåller mycket bra. Vi väntar på besluten vad gäller några av frågorna. Engagemanget från minister Elmsäter-Svärd är sannerligen det bästa vi sett på länge!

 • realist

  Alliansen sjöfarspolitik är NADA

 • Ingebrikt Sjövik

  Det är viktigt att vi underlättar för svenska rederier och gör de mer konkurenskraftiga internationellt. Den svenska handelsflottan borde enligt mig öka i storlek såväl utifrån ett säkerhetspolitiskt- som utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.

  • Jonas

   Jättebra tänkt och håller med fullständigt!
   Men det spelar ingen roll vad varken du eller jag tycker så länge Anders Borg tycker och agerar annorlunda. Lös den nöten intern först och basunera ut valfläsket sedan!
   Men det kanske finns en hemlig plan som löser det?

 • utflaggad

  visst, vi ska göra det enklare och billigare för svenska redare, anställ utländska befäl och manskap

  • Ingebrikt Sjövik

   Nej, det är inte den väg vi ska gå. Det är inte rimligt att svenskt befäl och manskap ska söka sig utomlands för att hitta ett jobb. Frågan är viktig utifrån det säkerhetspolitiska perspektivet som jag skrev om men minst lika viktigt utifrån våra svenska sjömäns synvinkel. Vi måste skapa förutsättningar för att behålla personalen inom Sverige.

 • Erik

  Det är många som hojtar att alliansen har förstört svensk sjöfart. Ja, den har utvecklats katastrofalt dåligt till följd av den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet. Men ni kan ju samtidigt fråga er själva vad de rödgröna gjorde för sjöfarten under sin tid vid makten. Och hade det blivit bättre med de rödgröna skattehöjningsivrarna vid rodret? Skulle inte tro det. Alliansens strategi för sjöfart är den första i sitt slag i Sverige, det är bara väldigt synd att man dröjt så länge med att sjösätta den.

 • Sten Göthberg

  Det är alldeles utmärkt att Du Ingebrikt tar upp frågan om sveriges sårbarhet när handel och sjöfart råkar ut för olika störningar. Dessa frågor har varit i stort sett helt osynliga under ett flertal år efter det att ett antal civila beredskapsorgan nedmonterats eller upphört och som under deras existens var synnerligen viktiga, inte minst under kalla krigets dagar. Kungl Örlogsmannasällskapet arrangerade ett seminarium i dsssa frågor under Almedagsveckan och akademien kommer att följa upp frågorna både ur civil och militär utgångspunkt. Mycket bra att frågorna åter kommer upp på den sjöfartspolitiska agendan

 • Anonymous

  Hej,,lättare för redare,,ja möjligen att anstäla Filippos o ukrainare,o annat krafs som är billiga,vad gör facken då ,inte ett dyft för att stoppa detta,du har rätt som skrev att anställa utländska befäl o manskap,men skola då om oss svenskar,se bara märsk ,för dis,bara Filippos o annat,likaså Wallenius,whillhelmsen,snart finns inte en enda nordisk sjöman,häls fr mig,

  • Ingebrikt Sjövik

   Nedan kan du läsa en kommentar jag skrev till ”utflaggad”.
   Återigen vill jag poängtera att det inte är rimligt att svenska befäl och manskap ska söka sig utomlands för jobb. Vi måste behålla kompetensen inom Sverige.

 • Eddy Tuite

  Det ni missar är att i handelse av krissituation så kommer behov av transport att sänkas radikalt. Vi behöver absolut inte fler krigsfartyg – bättre att staten sparar pengar för att kunna investera i borttagning av hinder för handelssjöfarten. Bl. annat, hamnavgifter, lots avgifter, bogserbåt krav osv som överlag är ej konkurrens neutral.

  • Ingebrikt Sjövik

   Helt klart viktiga frågor att förbättra. Jag kan inte annat än att hålla med. Däremot krävs en effektiv marin med enheter till sjöss för att underlätta för svensk handelssjöfart. Vi är inte självförsörjande längre och är beroende av såväl import som export.

 • Sjökapten och Kk

  Blev helt paff – varför nu? Det är ju ni som aktivt har sett till att det blev så här! Sedan är ju marinen med sina 7 fartyg på väg att dö sotdöden ( det finns fler kommendörer än fartyg). Marinens närvaro på västkusten är direkt komisk.

  • Ingebrikt Sjövik

   Jag håller med om att fartygen är för få och att verksamheten även på västkusten måste öka. De rödgröna valde i och med Försvarsbeslut 04 att lägga ned flera förband och lämna Gotland utan militär närvaro, och i princip avväpna den svenska västkusten. Här har vi ett gediget arbete framför oss, tyvärr har frågan legat vilande för länge.

   När det kommer till den svenska handelssjöfarten så är mitt budskap tydligt. Det ska vara enklare att anställa svensk personal, det ska vara enklare att bedriva sjöfartsnäring. Vi måste bli mer konkurrenskraftiga.

   • Stisse

    Bäste Sjövik tala om oss var står svenskt sjöfolk att finna?

 • Sven Ericsson

  Mycket behöver göras tonnage skatt är bara en sak. Politiker, makthavare pratar mest järnväg utr positiv synvinkel även detta forum gör detsamma!! Hur hittar man finansiering till ny och befintlig sjöfart svårt för att säga nästan omöjligt i dag. Transportstyrelsen som verkar göra allt för att det skall finnas Svenska särskilda regler. Behörigheter krångligt att få och behålla har Europeiska kolleger som har samma utbildning sjötid etc men har en högre behörighet och kan tjänstgöra på större tonnage Stcw javisst men nationella myndigheten har mycket att säga till om!! Har nog ingen betydelse vilken regering som sitter vid rodret intresset är nära NOLL!!

 • sluggo

  Svenskarna är ett bondefolk som vänder ryggen mot havet – nej traktor och vagn skall det vara.

 • Johan

  Förstår överhuvudtaget inte hur ni lyckas få in moderaternas sjöfartspolitik gällande handelsflottan, i en debattartikel gällande Försvarsmakten och regeringens anslag till detsamma.
  Hur lyckas ni?
  I övrigt är jag av åsikten att Sverige är ljusår ifrån någon händelse likt att inga fartyg ankommer här. Det lär aldrig ske. Punkt.

  • Henke

   ”A L D R I G” ??? Din naiva självsäkerhet avslöjar ditt dåliga omdöme, dina dåliga historiekunskaper, din bristande analytiska förmåga och din svaga slutledningsförmåga.

 • Anonymous

  Se till att EU inför cabbotageregler med lite stake i istället. Lotspliktikter och regelverk skärps hela tiden. Mer övervakning av sjöfarten från land för att saker och ting inte ska gå åt helvete. Anledningen till det är enkel, det seglar runt massa båtar runt våra kuster med inkompetent folk ombord. Kompetenssänkningen inom sjöfart i Europa är fruktansvärd p g a dåligt utbildade sjömän som kommer långt bortifrån. Uttrycket ’sjömanskap’ existerar inte längre. Vanligt sunt förnuft har sedan läge mönstrat av båtarna och kvar ’styrmän’ som knappt vågar avvika från sin röda linje i ecdisen ens för sjöräddning eller att undvika kollision på grund av rädsla för repressalier från rederi och myndigheter.

 • Anonymous

  Sverige är bäst på att vara sämst.

  Ett exempel är de etanoltransporter till Örnsköldsvik som görs av fartyg som inte vågar ta returlaster i Europa utan går tomma härifrån. Varför? Jo för att båtarna är i så pass dåligt skick eller belagda med kvarstad (t.ex. obetalda kostnader i USA). I Hamburg eller Rotterdam skulle PSC stoppa fartyget direkt.
  Till Sverige går det dock bra att segla, för svenska befraktare!

  • Anonymous

   Visst är det så. Väl skrivet!
   Och denna tidning (iaf före detta tidning) har alltid varit mycket försiktig med att skriva ut namnen på dom som befraktar skroten. Undantaget var väl kinesen som fick nyttjandeförbud i Stockholm för några år sedan, där stod det tydligt att det var Fortum som var boven i dramat. Men jag kan inte minnas att SST fick nån kommentar på varför dom importerade palmoljan i så dåliga fartyg. Antagligen kom dom undan med att skylla på att frakten ordnades av leverantören och inte Fortum. (jag kan minnas fel där).
   Det skulle basunerats ut med stora megafonen vem (namnet) i Sverige det är som ser till att det fortfarande dyker upp båter med stora brister, inklusive obetalda besättningar!

 • Ingebrikt Sjövik

  Ni får gärna maila mig era åsikter och fakta till så jag kan argumentera för saken.
  Som tidigare ubåtsofficer ligger frågan varmt om hjärtat.
  ingebrikt.sjovik@moderat.se

 • Stisse

  Som tidigare ubåtsofficer är du antagligen van vid att vara under ytan och på djupt vatten, förstår du inte att någon större svenskflaggad handelsflotta lär vi inte få tillbaka.Varför skall den svenska redaren lita på alliansen?

  • Ingebrikt Sjövik

   Jag tar mig dock inte ”vatten över huvudet” i denna fråga.
   Alliansen har lagt fram en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft för svensk sjöfartsnäring. En hel del förbättringar är på gång och ämnet tonnageskatt är uppe. Jag kan dock bara beklaga att det tagit sådan tid MEN det kommer ske förbättringar. Det är mer än de rödgröna presterar. Även en röst på S är också en röst på MP och V:s nedskärningar inom denna sektor.
   Du har alltså ett någorlunda bra alternativ (om än något försenat) från Alliansen eller ett katastrofalt rödgrönt alternativ.

   • Anonymous

    Som tidigare ubåtsofficer så använd snorkeln och se dig omkring i 360 grader horisonten runt.vad ni nu gör eller har för avsikt att göra så är det redan försent,den svenska redaren som redan har flaggat ut återvänder inte till blågul flagg .Ni gör det lätt för oss väljar att ta ställning för de rödgröna eller till och med SD.

 • Daniel Andersson

  Till och med Svenskarnas parti (SvP) har en seriösare sjöfartspolitik.
  Ur deras A-Ö i sakfrågor. https://www.svenskarnasparti.se/a-till-o/
  ”Svenskarnas parti vill att tonnageskatten införs och samtidigt att TAP-avtalen rivs upp. Detta skulle innebära fler fartyg under svensk flagg och en mängd nya arbetstillfällen för svenska sjömän. Det skulle även innebära större skatteintäkter för den svenska staten då svenska sjömän till stor del spenderar sina inkomster i Sverige.”

  • Goddag yxskaft

   Den som skrev den A-Ö har nog bara stora fel i hela det alfabetet… Utan TAP så försvinner de sista svenskflaggade handelsfartygen… SvP är ett skämt i sig, så det var nog den mest korkade hänvisningen jag sett på denna sidan sen starten….!!

 • Rolle

  Det är utan tvekan så att alliansens initiativ på sjöfartsområdet har varit mer påtagligt än de rödgrönas. Det finns tydligen en vilja att göra något, men det händer ju inget! Det utökade sjöfartsstödet tex. har ju funnits i ett par månader nu. Vad har flaggats hem? Ett par gamla uttjänta cementbåtar? Det ställs det ena kravet efter det andra från redarhåll för att flagga svenskt. Men när de väl fått igenom ett krav så kommer det bara nya och fartygen är kvar utomlands. Det är alltid billigare. Och bankerna bestämmer väl det mesta i slutändan. Högsta möjliga avkastning till minsta möjliga kostnad. Nääe… det är nog kört! Nationalistiskt tänkande verkar inte höra hemma i affärsvärlden.

 • Andreas Åsenholm

  Efter 8 år har moderaterna åstadkommit en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft inom svensk sjöfartsnäring. visst Elmsäter-Svärd har varit bättre än Torstensson som Infrastrukturminister , men det har inte hjälpt den svenska handelsflottan på ett signifikant sätt.

 • Anonymous

  Hej igen sjökompisar,ta för fn bort tap avtalen ,,det var det som förstörde handelsflottan,och facken nickade o godkände,fy fn,sånu säger jag ,bort med tapparna o in med svenskt sjöfolk,jag sökte en gång jobb i amerikansak båtarpga hög lönosv,men fick då svar att jag då endast fick joba tillbåten kom till usa,,,då ska en amerikansk sjöman ha jobbet,så ska det vara,,inte några halvmessyere inte,,tom alvar olsson har ju ryssar mm,häls fr maskinisten.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.