Marina Angsell, Transportstyrelsen.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Myndigheter

Sverige blir kvar i IMO-rådet

Under fredagen väljer IMO:s generalförsamling vilka medlemsstater som ska sitta i IMO-rådet under åren 2024–2025. Sverige är en av de tio medlemsstater som valdes in i rådets grupp B, och det var nervöst in i det sista, berättar Transportstyrelsens Marina Angsell.

Marina Angsell är chef för den internationella samordningen av sjö- och luftfartsfrågor hos Transportstyrelsen. Hon har lett arbetet i en av IMO:s fem centrala kommittéer, FAL, i mer än fem år. Sedan ett år tillbaka har hon arbetat med kampanjen kring Sveriges kandidatur.

Sjöfartstidningen når Marina Angsell i IMO:s högkvarter och får ett par minuters samtal i pausen mellan omröstningen om kandidaterna till grupp B och C.

Hur känns det?

– Vi är jätteglada för att det gick bra med Sveriges kandidatur. Men man behöver ju landa i det också, det är ju bara någon timme sedan. Och vi är inte färdiga med rådets sammansättning ännu, utan grupp C är nu om ett tag, säger Marina Angsell.

Hur har ni kampanjat?

– Det är mycket mer arbete än man kanske kan tro med en sån här kampanj. Det är en formell del med att man måste anmäla kandidaturen till IMO och det behöver kommuniceras ut via diplomatiska kanaler, som vår ambassad här i London hjälper till med. Så har vi också hittat olika sätt att nå ut med det svenska budskapet, nå de andra länderna som vi hoppas ska rösta på oss. Det är någonting som vi har arbetat med under ett års tid, med ökad intensitet.

Hur säkert verkade det att Sverige skulle komma med?

– Det är jättesvårt. Vi känner att har fått god respons på vår kampanj och i vår diskussion med andra länder när vi har pratat om kampanjen. Men det känns aldrig säkert när vi sitter inne på valdagen, man vet aldrig vad de andra länderna faktiskt kryssar på. Det är en stängd omröstning, så även om vi har fått positiva signaler så kan vi aldrig vara helt säkra på vad som händer. Så det är väldigt nervöst.

Men det var ju bara tio kandidater till tio platser?

– Det slutade med att det bara var tio kandidater. Men man kan ju kandidera ända fram till samma dag, så vi visste inte det förrän när valet startade. Sedan behöver man också få en enkel majoritet, som i det här fallet var 82 röster. Vi hade god marginal, men det är också en nervositet, säger Marina Angsell.

”Stort inflytande”

Som rådsmedlem kan Sverige påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning, skriver regeringen i ett pressmeddelande på fredagen.

– Sjöfarten är avgörande för Sverige. Därför är det viktigt för Sverige att vara med och arbeta för framtidens säkra och fossilfria sjöfart. Som rådsmedlem får Sverige stort inflytande i IMO och möjlighet att påverka. Det svenska medlemskapet i rådet gör oss också till en effektivare värdstat för World Maritime University (WMU) i Malmö, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Även Transportstyrelsens generaldirektör kommenterar Sveriges inval i IMO-rådet i ett pressmeddelande:

– Det är en stor ära för Sverige att få förnyat förtroende i detta viktiga FN-organ. Vi räknar med att fortsätta bidra till arbetet i IMO i denna utmanande och komplexa tid. Sverige kommer att fortsätta arbeta för sjöfartens gröna omställning, möjliggörande av ny teknik, innovationer och digitalisering. Samtliga är prioriterade områden för Sverige och Transportstyrelsen, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.


Fakta IMO-rådet

  • Rådet är IMO:s verkställande organ. Totalt 40 av IMO:s 175 medlemsstater väljs in i rådets tre grupper.
  • Grupp A består av tio medlemsstater med det största intresset av att tillhandahålla internationella frakttjänster. Grupp B består av tio medlemsstater med störst intresse av internationell sjöburen handel. Grupp C består av 20 medlemsstater som inte väljs in i A eller B och som har speciellt intresse av maritim transport eller navigation och vars inval i IMO-rådet kommer att säkerställa representationen av alla större geografiska områden i världen.
  • Sverige har suttit i rådets grupp B sedan 2022 och behåller sin plats under kommande två år. Övriga i grupp B 2024–2025 är Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade arabemiraten, Indien, Kanada, Nederländerna, Spanien och Tyskland.