Sverige återinvalt i IMO-rådet

Sverige har blivit återinvalt i IMO-rådet för de kommande två åren. Beslutet togs under IMO:s generalförsamling.– Det är glädjande att Sverige har fått ett förnyat förtroende att ingå i IMO:s råd. Sveriges röst förblir stark i sjöfartsvärlden, vilket är viktigt för det fortsatta viktiga arbetet med att öka säkerheten till sjöss, skydda den marina miljön och underlätta för näringen genom tillskapandet av entydiga regler, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.Rådet är IMO:s verkställande organ och består av 40 medlemsländer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.