Svenskt LNG-kluster i samarbete med sydkoreanskt energibolag

SSPA, FKAB, White Smoke och Svenskt Marintekniskt Forum har inlett ett gemensamt samarbete med den sydkoreanska statliga energikoncernen Kogas. Enligt avtalet ska de svenska företagen utvärdera möjligheterna för ett sydkoreanskt infrastruktursystem för LNG-leveranser till fartyg som drivs på flytande naturgas. Projektet pågår fram till april 2011. Inom uppdraget ska man bland annat titta på nationella och internationella regelverk, göra en prognos på efterfrågan samt utföra riskanalyser.Kontraktet är det första resultatet av samarbetet mellan Business Region Göteborg och Kogas som ingicks 2009. Parterna försöker utveckla nära samarbeten mellan Sverige och Sydkorea inom biogas, naturgas och bioDME.Kogas grundades 1983 och är i dag den största LNG-importören i världen. Koncernen driver tre regasifieringsanläggningar och har över 270 mil gasledning i Sydkorea. År 2006 hade koncernen intäkter på USD 11,2 miljarder.