Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Specialfartyg | Hamn/Logistik

Finska isbrytare får uppdrag i Sverige

Två industrihamnar i Gävleregionen, Skutskär och Norrsundet, har avtalat med det finländska rederiet Isbjörn om isbrytning för de närmaste tre vintrarna.

Isbrytningen i Skutskärs och Norrsundets hamnar har lagts ut på entreprenad till det finländska rederiet Ab Isbjörn Oy för de tre kommande vintersäsongerna. Isbjörn har redan tidigare i två vintrar skött isbrytningen i Skutskär.

– Vi fick i början av månaden ett treårs avtal på isbrytning i Skutskär och Norrsundet. I Skutskär har vi ju brutit redan två säsonger tidigare och beställaren har tydligen varit nöjd då vi fick utökat uppdrag och förlängt förtroende, säger redaren Anders Isaksson till Sjöfartstidningen.

Svenskbyggen

Isbjörn har två bogserare, Björn och Bamse. Båda är byggda i Sverige och har ett svenskt förflutet. Björn byggdes 1958 av Lödöse Varv som Isbjörn. Bamse är byggd i Stockholm 1916 som Isbrytaren II. Båda två har därefter haft många olika namn och ägare.

– Vi kommer att stationera båda bogserarna på svenska sidan under vintern. Tidigare har vi haft Björn i Skutskär, men vi har inte ännu bestämt vilken av dem vi placerar var, säger Anders Isaksson.

En besättning på två båtar

– Vi har besättningen stationerad ombord hela tiden, men eftersom det är knappt 60 kilometer mellan hamnarna så kan vi serva två båtar och två hamnar med en bilburen besättning. Besättningen uppgår till tre personer, säger Anders Isaksson.

Den sysselsättande effekten är sex personer med en besättning ombord och en på ledighet.

Björn har under tidigare säsonger även assisterat i Gävle som andra bogserare. Anders Isaksson siktar på liknande uppdrag även under kommande vintrar.

– Vi kan erbjuda tjänster vid sidan om hamnisbrytningen ifall det till exempel behövs assistans i närområdet.

Kommentarer

  • Jan Grönstrand

    Hur står det till med de historiska kunskaperna? Isbrytaren II beställdes av Stockholms stad men byggdes som havsisbrytare på Finnboda Varv 1915. Isbrytaren II är identisk med Sankt Erik som nu ligger som museum vid Vasavarvet men är ibland igång. Hon har två ångmaskiner och två propellrar, en i fören och en i aktern.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.