I samband med sjömätning kan även vrak upptäckas och positioneras.

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Säkerhet

Svenska hav har sjömätts på 300 miljarder platser

Svensk sjömätning har enligt Sjöfartsverket nått en milstolpe när det gäller lagrade djupuppgifter. Svenska hav har nu mätts på 300 miljarder platser.

De senaste tio åren har den svenska djupdatabasen tiofaldigats från 30 miljarder till över 300 miljarder djupuppgifter. Det innebär att Sjöfartsverkets sjömätare har lodat botten på över 300 miljarder positioner. 

Sjömätningen i de svenska vattnen har ökat bland annat tack vare finansiering från EU och andra myndigheter, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. Djupdatan ligger till grund för Sjöfartsverkets sjökort och används också för att exempelvis bestämma lämplig placering av farledsutmärkning. Behovet av data om havsområdet är stort och förutom att det leder till säker navigering finns det enligt Sjöfartsverket långt fler användningsområden.

Efterfrågas av fler

– Djupdata efterfrågas av många andra delar av samhället än sjöfarten, som för exploatering under havsytan för exempelvis havsbaserad vindkraft eller för forskning om havsmiljön, säger Patrik Wiberg, affärsområdeschef på Sjöfartsverket i pressmeddelandet.

I dagsläget är cirka 77 procent av de svenska farvattnen sjömätt med modern teknik, framför allt med multibeam-ekolodning. Bättre djupunderlag ger möjlighet för fartyg att optimera både last och rutter för att spara miljö och pengar, påpekar Sjöfartsverket.

– Förutom ökad navigationssäkerhet ger kartlagt djup också möjligheten till effektivare rutter där man kan minska bränsleförbrukningen genom att välja att gå i djupare vatten, säger Patrik Wiberg.

Stora delar outforskade

Trots att 300 miljarder djupuppgifter är en ofantlig mängd data är stora delar av den svenska havsbotten fortfarande relativt outforskad. Stora ytor utanför farlederna i den svenska skärgården har inte sjömätts sedan andra halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal. 

Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för insamling av djupinformation och förvaltning av den internationella djupdatabasen som innehåller djupinformation om svenskt kustvatten och Vänern, Vättern och Mälaren. Databasen används dels för att tillverka sjökort, dels för andra syften som miljöforskning, totalförsvar och stadsplanering.

Sjöfartsverket har idag fem fartyg som arbetar med sjömätning längs de svenska kusterna och i de större insjöarna.