Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak vid kaj i Nya Varvet.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Olycka | Miljö

Svenska forskningsfartyg till gasläckan

Både Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak och SLU:s fartyg Svea är engagerade i att undersöka miljöeffekterna av metangasläckan från Nord stream-ledningarna i Östersjön.

Under måndagen kommer forskningsfartyget Skagerak fram till området i Östersjön där läckan från Nord stream-ledningarna finns, det efter att fartyget lämnade Göteborg under söndagen. Det är genom ett samarbete mellan Göteborgs universitet, SLU och Havs- och vattenmyndigheten som expeditionen till Östersjön genomförs. I nära en hel vecka har det nu läckt ut metan från gasledningarna utanför Bornholm efter att de utsatts för ett misstänkt sabotage.

Studerar utsläppets påverkan

Uppdraget for forskarna är nu att ta reda på utsläppets utbredning och hur det påverkar den marina miljön.

– Det finns många frågor att besvara. Hur stor del av metangasen stiger upp i atmosfären och hur mycket av gasen löses upp i vattnet? Vart tar denna gas vägen med strömmarna?, säger Katarina Abrahamsson, marin kemist och koordinator för expeditionen i ett pressmeddelande.

På grund av en uppskjuten forskningsresa till Island låg Skagerak ledig i Göteborg och kunde snabbt användas för expeditionen. Nu kommer ett team med forskare skapas för att ta reda på så mycket som möjligt om gasutsläppet och dess konsekvenser.

– På Skagerak kommer vi att ha forskare med många olika kompetenser inom det marina forskningsområdet. Jag som marinbiolog är inriktad på hur gasen påverkar det biologiska livet. Men vi har flera marinkemister som bland annat ska mäta metanhalter och försurning, och en oceanograf som kan beräkna utbredningen utifrån hur havsströmmarna går i området, säger marinbiolog Thomas Dahlgren i pressmeddelandet.

Bekymrad över fiskebeståndet

Skagerak kommer att genomföra mätningar inom ramen för de säkerhetsavstånd som Kustbevakningen upprättat. Expeditionen väntas hem till Göteborg igen på torsdag kväll.

– Att vattnet närmast botten i området är syrefattigt gör att metanet får en större miljöeffekt än annars. Det är bland annat därför jag är så bekymrad för olika fiskbestånd, till exempel torsk. Vi förväntar oss också att kunna se en blomning av metanätande bakterier i vattnet, vilket kan rubba näringsväven, säger Thomas Dahlgren.

Samarbete med SLU

SLU:s forskningsfartyg Svea gör regelbundna mätningar i Östersjön. För bara två veckor sedan kontrollerade de bland annat salthalt, syrenivå och temperatur i det nu drabbade området. Enligt forskarna är det mycket lyckosamt eftersom det blir lätt att se vilken påverkan naturgasen har haft på miljön sedan dess.

– Svea är också på väg till området och vi kommer samarbeta tätt ihop med dem och ha forskare ombord på Svea också, säger Katarina Abrahamsson.

Fortsatt läckage under måndagen

Både Kustbevakningen och den svenska marinen finns på plats i området för läckan. Vid lunchtid under måndagen meddelade Kustbevakningen att det större av utsläppen som skett på ledningen Nord Stream 1 inom svensk ekonomisk zon inte längre syns på ytan medan det mindre från Nord Stream 2 i stället har ökat något igen jämfört med mätningar under söndagen. Det trots prognosen som sa att båda utsläppen eventuellt skulle upphöra under söndagen. Under måndagens mätning uppgick det mindre utsläppet till cirka 30 meter i diameter.

Sjöfartsverket har utfärdat navigationsvarningar för området med rekommendationer om avståndsbegränsningar för sjöfarten. Kustbevakningen finns på platsen med KBV 003 Amfitrite för att övervaka utsläppen, övervaka sjötrafiken i området, ha beredskap för miljöräddning och för att bistå sjöfarten.