Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson höll i seminariet i Sveriges riksdag.

Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Sjöfartsstatistik

Svensk Sjöfart presenterade ny statistik

Under onsdagsmorgonen presenterade Föreningen Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson ny statistik om svensk sjöfart under ett frukostseminarium i Sveriges riksdag.

Seminariet hade temat ”Hur står det till med sjöfarten och den marintekniska näringen” och arrangerades av riksdagens maritima nätverk i samverkan med Föreningen Svensk Sjöfart och Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF).

Ny rapport 

Bakgrunden är den nya rapport som Svensk Sjöfart har släppt med statistik om svensk sjöfart. I rapporten presenteras nyckeltal för sjöfarten som synliggör branschens betydelse för Sverige. Branschnyckeltalen omfattar bland annat svenska rederiers nettoomsättning och nybyggnadsordrar, svenska sjöfartstjänster mot omvärlden och storleken på den svenska handelsflottan.

Statistiken är framtagen i samarbete med Jesper Hamark, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Många talare

Under seminariet fick deltagarna även lyssna till Andreas Bach, verksamhetsansvarig på SMTF som presenterade en kartläggning av den marintekniska näringen i Sverige samt presentationer från företrädare inom sjöfarten och den marintekniska industrin. 

Från redarsidan talade Per Tunell, VP, Sustainability & Business Development på Wallenius och från den marintekniska näringen talade Anders Larsson, vd på Öresund Dry Docks.

Rapporten ”Svensk Sjöfart: nyckeltal 2021–2022” går att läsa här.