Berndtssons Rederi AB:s nybygge Vingaren.

Fotograf: Berndtssons Rederi AB

Kategori: Skeppsbyggnad | Fartygsutrustning | Miljö

Svensk bulkfartygsorder

Berndtssons Rederi AB i Skärhamn beställer bulkfartyg från Kina.

Berndtssons Rederi AB har tecknat kontrakt med det kinesiska varvet Dayang Offshore Equipment Ltd. om leverans av ett bulkfartyg under 2021. I avtalet ingår option på ett systerfartyg.

Förberett för batterirum

Fartygsdesignen, som betecknas MDC1303 Ecolution (platform design), har tagits fram av norska Marine Design & Consulting i Bergen i samarbete med rederiet. Nybygget klassas av DNV GL och byggs till isklass 1B. Dödvikten blir cirka 8.500 ton.

Enligt rederiet innehåller designen ett antal innovativa och framtidsinriktade lösningar med fokus på EEDI-faktorer, låg bunkerförbrukning och Tier-III-anpassat maskineri med SCR-avgasrening. Fartyget får en MaK-huvudmaskin på 2.800 kW och två Volvo Penta-hjälmaskiner. Propeller samt thrustrar i för och akter levereras av Caterpillar Propulsion på Hönö. Nybygget blir även förberett för en eventuell framtida installation av batterier.

Hög kvalitet

Fartyget byggs för trafik world-wide men är till sina dimensioner anpassat för trafik på till exempel Mälaren. Efter leverans kommer fartyget att sysselsättas i Holmia Bulk Shipping AB:s verksamhet.

Rederiets vd Martin Berndtsson konstaterar att det man sett av varvets produktion, är av hög kvalitet. Han konstaterar också att man gläds åt att vara bland de första i Sverige, att beställa ett miljöanpassat torrlastfartyg av den här storleken.

Samtidigt med Berndtssons nybeställning har de norska rederierna Arriva Shipping AS och Berge Rederi AS beställt var sitt systerfartyg från samma varv.