Fotograf: Kustbevakningsflyget

Kategori: Specialfartyg | Forskning | Skeppsbyggnad

Svea har anlänt

Forskningsfartyget Svea anlände till sin hemmahamn Lysekil i lördags.

Sveriges nya oceangående undersöknings- och forskningsfartyg Svea har anlänt till Lysekil efter en fem dagars sjöresa från varvet Armon i Vigo, Spanien. Svea ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har seglats hem av den nya besättningen från Sjöfartsverket, som ansvarar för driften.

– Fartyget har väldigt goda seglingsegenskaper och är mycket lättmanövrerat, säger Malin Andersson, en av fartygets två befälhavare.

Lysekil bäst

SLU uppger att en utredning av vilken hamn som skulle passa bäst för verksamheten gjordes i ett tidigt skede av nybyggnadsprojektet. Det blev Lysekil som erbjöd den bästa lösningen.

– Lysekil är ett västsvenskt nav för maritim forskning. Sedan tidigare finns SLU:s havsforskningslaboratorium i Lysekil och även andra universitet har verksamhet i kommunen. Vi har jobbat hårt för att få hit SLU:s forskningsfartyg och för att hinna ställa allt i ordning i tid och ser nu fram emot att ha Svea här under många år, säger Ellinor Jensen, projektledare på Lysekils hamn AB i ett pressmeddelande.

Nytt magasin

Lysekils hamn AB har renoverat kajen där fartyget ligger och har även byggt ett hamnmagasin för fartyget och dess användare, som till att börja med är SMHI och SLU. I magasinet finns verkstäder, lagerutrymme och traverser för att bland annat arbeta med de trålar som SLU använder under sina fiskeexpeditioner.

En del av det nya hamnmagasinet är ett teknikhus för att hantera Sveas landanslutningar. Förutom färskvatten och inkoppling till Lysekils avloppsledningsnät kommer fartyget att få el, fjärrvärme och nätverksanslutning från land.

– Vi stänger av fartygets egna generatorer när vi är inkopplade. Det sparar bränsle vilket innebär lägre kostnader och är bättre för miljön. Även om vi använder förnybar HVO-diesel är det en bristvara och det vi inte förbrukar kan någon annan använda, säger Malin Andersson.

BIAS i oktober

Nu inleds en utbildningsperiod för besättningen och expeditionsdeltagarna från SMHI och SLU. I oktober är det planerat att Svea ska inleda sin första expedition. Det blir den hydroakustiska undersökningen BIAS (Baltic International Acoustic Survey) som institutionen för akvatiska resurser vid SLU genomför varje år för att bedöma bestånden av sill och skarpsill i Östersjön.