Fotograf: Tvabutzku1234

Kategori: Miljö | Regelverk

Svavelreglerna kan förvärra klimatet

De kommande svavelreglerna kan få en oväntad effekt – enligt den europeiska miljöbyrån EEA kan de leda till en förhöjd temperatur. 

Den slutsatsen kommer EEA fram till i en ny rapport där man granskat sjöfarten. Enligt tidningen Miljöaktuellt konstaterar man i rapporten att sjöfarten visserligen bidrar med 3,3 procent av jordens kodioxidutsläpp, men att alla deras andra föroreningar samtidigt bidrar till att solljus reflekteras och moln bildas. Nettoeffekten av detta blir enligt rapporten en minskad växthuseffekt.     

– Det här ska inte tolkas som att vi måste välja mellan ren luft eller minskad klimatpåverkan, tvärtom måste vi jobba på bägge fronter samtidigt, säger EEA:s direktör, Jacqueline McGlade, i ett pressmeddelande.

Sjöfarten kan i hamnområden och tättrafikerade farleder bidra med upp till 20-30 procent av den lokala partikelhalten och 80 procent av alla svavel- och kväveoxidföroreningar, och det bästa sättet att minska utsläppen är enligt rapportens författare att minska fartygstrafiken. 

Samtidigt skriver man att en växande ekonomi kräver transporter, och som exempel på åtgärder som kan minska utsläppen nämner man bland annat effektivisering av logistiken, minskad hastighet eller övergång till naturgas.