Svavelkraven införs i Östersjön – scrubbers ska rädda fartygen

EU-kommissionen och ministerrådet har enats om att införa de skärpta kraven om max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet i ECA (Emission Control Areas) den 1 januari 2015. Alltså i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. I höst ska EU-parlamentet slutligen godkänna det hela.Det blir alltså ingen senareläggning av kraven eller ett införande av samma procentsats i alla europeiska vatten. Sveriges miljöminister Lena Ek hävdar i en intervju med SR Ekot att svensk exportindustri kommer att drabbas av högre kostnader men inte av konkurrenssnedvridning.– Nej, det gör det inte. Eftersom hela Östersjön berörs och det handlar inte om flaggstaten utan alla fartyg som passerar in och ut, säger Lena Ek.Här får den centerpartistiska miljöministern direkt mothugg från stålindustrin.– Sveriges stålexport till 150 länder utgör 95 procent av stålverkens leveranser, EUs förestående svavelbeslut är direkt näringsfientligt för hela basindustrin, kommenterar Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret som också hävdar att ministern slirar på sanningen när hon säger att gränsen på 0,1 procent svavel i norra Europa kommer att spara 50.000 människoliv årligen: ”De 50 000 förtida dödsfall har hämtats ur en dansk studie om luftföroreningar från internationell sjöfart. Det handlar alltså inte bara om svavel, utan om alla luftföroreningar sammantaget som leder till för tidiga dödsfall. Det handlar dessutom om all sjöfart. Studien konstaterar faktiskt att internationell sjöfart orsakar problem i Danmark som är jämförbara i storlek med de hälsoproblem som orsakas av den inhemska vedeldningen"

Kommentarer

  • båtsman

    vi går tillbaka till segeltiden

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.