Regeringen hinner införa straffavgifter före årsskiftet.

Kategori: Politik | Juridik | Miljö

Svavelfuskare ska straffas

Regeringskansliet arbetar hårt med möjligheten att efter årsskiftet kunna utfärda straffavgifter mot svavelfuskare. Enligt Näringsdepartementet kommer nödvändiga förändringar av gällande förordningar att vara gjorda i tid. 

Svaveldirektivets efterlevnad är nu en prioriterad fråga inom regeringskansliet. Monika Przedpelska Öström på Näringsdepartementet säger att det främst handlar om att göra förändringar i miljösanktionsförordningen, vilken sorterar under Miljödepartementet.

– Vi ska träffas i slutet av veckan tillsammans med jurister, för att titta närmare på möjligheterna att införa sanktionsavgifter. Vi räknar med att vara klara en månad innan direktivet träder i kraft, säger hon till Sjöfartstidningen.

Nyttjandeförbud

Monika Przedpelska Öström påpekar också att det redan idag är möjligt att hålla kvar fartyg i hamn.

– Det är nog det mest ekonomiskt kännbara straffet för ett rederi. Vi måste dock se till att man inte behöver vara lika restriktiv med med den åtgärden. 

Nyheten glädjer Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening.

– Det var väldigt roligt att höra. Skönt att staten klarar av att leverera sina åtaganden. Vi har varit oroliga eftersom vi inte hört något från regeringskansliet.  

Departementens arbete utgår till stora delar från Transportstyrelsens rapport ”Tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle”, som lades fram i våras. I den förordar myndigheten en så kallad luftföroreningsavgift. 

Juridiskt hållbart

Transportstyrelsens handläggare Anna Petersson säger att myndigheten är beroende av att avgiften blir tillräckligt avskräckande.

– Den måste vara vinsteliminerande, det vill säga vara dyrare än det rederierna tjänar på att fuska, säger hon. 

Hon tillägger att Transportstyrelsens jurister dessutom måste få vara med när departementen arbetar med förordningsförändringarna. 

– Det som beslutas måste ju vara juridiskt genomförbart utifrån de lagar vi har att följa.

Det här vill Transportstyrelsen:

 • Skapa effektivare rutiner och metoder för tillsyn, så 400 provtagningar per år kan utföras. Strängare kontroller av fartygens dokumentation. Utökad riskbaserad tillsyn. Stora risker utgör exempelvis fartyg som bara kommer in i SECA-området ibland. 

 • Utökad hjälp från andra myndigheter, såsom Kustbevakningen. KBV:s flygplan kan exempelvis utrustas med sniffar, som arbetar medan flygplanen gör sina vanliga kontroller av oljeutsläpp. 

 • Utökat samarbete med andra länder. Exempelvis är Helcom Maritime en strategiskt viktig organisation, som innefattar alla länderna kring Östersjön. Även Ryssland som Transportstyrelsen inte når via Bryssel.

En längre artikel om hur regeringen ska förhindra svavelfusk hittar du i septembernumret av Sjöfartstidningen.

Kommentarer

 • Per Nordström

  Bra initiativ av Näringsdepartementet. Ska bli intressant att få ta del av slutprodukten.

 • Anonymous

  Båten kommer via från Atlanten via Estland till Sverige. Vilken lag gäller ?

 • Per Fagerlund

  Detta har våra myndigheter haft på sitt bord i sju år alltsedan svaveldirektiven infördes. Fortfarande finns inte på plats varken mätmetoder för kontroll av emissionsnivån eller juridik för att behandla överträdelser.
  Nu – tre månader innan ikraftträdandet – ”tas ett bra initiativ av Näringsdepartementet”. För de redare som tagit sitt ansvar och utvecklat och installerat scrubbers och alternativa bränslen är detta definitivt fel signal.
  Per Fagerlund

 • Anonymous

  Eftersom man måste köra på gasolja till kaj i de flesta båtar som inte har avgasrening installerad så är provtagningen inte mer komplicerad än att gå ner och rycka snabbstängarna till övrigt bränsle och se om skiten stannar eller inte. I samband med port state kontroll kanske?
  Två flugor i en smäll…

 • Ingvar Bergman

  En svår – för att inte säga omöjlig – uppgift för den myndighet som skall utföra kontroll och påföra eventuella sanktionsavgifter. Här krävs också ett nära samarbete och samsyn med andra länder i SECA. Egentligen borde man ha kontrollstationer i Kiel och vid Skagen för att i varje fall se till att skydda Östersjön !

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.