Svagare resultat trots ökad omsättning

Finnlines ökade sin omsättning med EUR 48,6 miljoner till 746,7 miljoner under år 2005. Resultatet före skatt uppgick till 35 miljoner, jämfört med 55 miljoner 2004.Kostnaderna för bunkerolja ökade med EUR 35,5 miljoner och sommarens strejk och lockout inom den finländska pappersindustrin beräknas ha reducerat omsättningen med EUR 16 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.