Fotograf: Sundsvall Logistikpark

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Sundsvall köper kombiterminal

Sundsvalls kommun tar över kombiterminalen i Sundsvall. Syftet är att flytta ut godshanteringen till det hamnområde där en ny logistikpark planeras.

Förvärvet av den centralt belägna kombiterminalen innebär att Sundsvalls kommun via det egna fastighetsbolaget SKIFU köper den fastighet där terminalen ligger av Jernhusen. När den logistikpark som planeras i Sundsvalls hamn är klar kring år 2020 kommer godshanteringen att flyttas ut till logistikparken.

Containerhamn byggs

Logistikparken, som är ett projekt mellan kommunen, Trafikverket och SCA och som samordnas av det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB, innebär också att Sundsvalls hamn byggs ut med en containerhamn och att etableringsytor för logistikverksamhet anläggs i anslutning till kombiterminalen.

 – Vi vill knyta ihop transportslagen för gods i hamnområdet för att näringslivet ska få tillgång till effektiva och hållbara transportlösningar. Vi vill också utveckla kombitrafiken i Sundsvall, vilket är viktigt för miljön. I centrala Sundsvall kommer kommunen att utveckla ett resecentrum och knyta ihop transportmöjligheter för människor, kommenterar Åke Jonsson, vd för Sundsvall Logistikpark.

Tar över 1 juli

Enligt Sundsvall Logistikpark kommer kombiverksamheten att fortsätta som vanligt på befintlig terminal. När den nya terminalen sedan är klar i logistikparken flyttas alltså verksamheten dit, varpå terminalen i centrum stängs.

Övertagandet av kombiterminalen sker den 1 juli i år. Den nuvarande operatören Logent fortsätter driften enligt gällande avtal.

– När Sundsvall Logistikpark tar över Jernhusens kombiterminal får regionen bättre möjlighet att ytterligare utveckla logistiken för framtidens behov. Detta ökar förutsättningarna att nå målet om ökad kombitrafik i Sverige och mer hållbara transporter, som är en viktig faktor för ett hållbart samhälle, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.