Suget efter LNG minskar

Enligt den franskbaserade organisationen International Group of Liquefied Natural Gas Importers har försäljningstillväxten av LNG nästintill stannat av. Siffror för fjolåret visar att ökningstakten är den lägsta på ett decennium, sammanlagt såldes 172,1 miljoner ton, vilket är en ökning med 0,8 procent jämfört med föregående år. Huvudskälen till den minskade tillväxten är projektförseningar, störningar vid existerande produktionsanläggningar och kostnadsökningar. Japan och Sydkorea är de största LNG-importörerna, 69,1 miljoner ton respektive 29 miljoner ton.Qatar och Malaysia är de största exportörerna av den flytande gasen, 30,3 miljoner ton respektive 22,4 miljoner ton.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.