Subsea 7 och Acergy går samman

Offshorebolagen Subsea 7 och Acergy går samman. Efter fusionen får det nya bolaget, som går under namnet Subsea 7, ett marknadsvärde på USD 5,4 miljarder och en global organisation på 12.000 personer. Styrelserna förväntar sig årliga synergieffekter på åtminstone USD 100 miljoner. Man har inneliggande order värda sammanlagt USD 5,3 miljarder. Styrelsen kommer att ledas av Subsea 7:s nuvarande styrelseordförande Kristian Siem. Affären förväntas vara klar i slutet på 2010 eller i början av nästa år och kräver godkännande från aktieägarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.