Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Reparationsvarv

STX Europe förbättrar inom Cruise & Ferries

De preliminära bokslutssiffrorna för STX Europe visar att resultatet för 2011 har förbättrats märkbart jämfört med 2010. Speciellt utmärker sig STX OSV, men också STX Finland och STX France uppvisar en stark förbättring.

STX Europe redovisar en omsättning på NOK 20,8 miljarder för 2011, vilken är ungefär densamma som för 2010. Däremot ökade vinsten före räntor, amorteringar, avskrivningar och skatt (EBITDA) till NOK 2,391 miljarder jämfört med NOK 912 miljoner 2010. Koncernen redovisar en vinst före skatt på NOK 1,993 miljarder för helåret 2011.

Orderintaget för 2011 uppgick till NOK 21,562 miljarder och orderstocken uppgick i slutet av 2011 till NOK 33,225 miljarder. Totalt hade STX Europe då 69 fartyg i order.

STX OSV-verksamheten inom sektorn Offshore & Specialized Vessels med huvudkontor i Ålesund har haft ett speciellt starkt år. Det i Singapore börsnoterade STX OSV Holdings Limited, där STX Europe för närvarande innehar 50,75 procent av aktierna, uppvisar en rekordvinst på NOK 2,355 miljarder (EBITDA).

STX OSV levererade 23 nybyggen under 2011 och tog hem beställningar på sammanlagt 54 fartyg. Av dessa byggs 35 i Norge och Rumänien, 15 i Brasilien och fyra i Vietnam.

Det ser även betydligt bättre ut för affärsområdet Cruise & Ferries än för ett år sedan. Vinsten (EBITDA) uppgår 2011 till NOK 137 miljoner, jämfört med en förlust på NOK 473 miljoner 2010.

Resultatförbättringen för Cruise & Ferries beror till stor del på en förbättrad kostnadsbas och högre utnyttjandegrad av kapaciteten både i Finland och Frankrike. Däremot påpekar ledningen att affärsområdet fortfarande inte uppvisar en finansiellt tillfredsställande verksamhet. Därför vidtar man ytterligare förbättrande åtgärder.

Affärsområdet hade 14 nybyggen i order vid slutet av 2011. Ledningen uppger att man kommer att fortsätta att fokusera på diversifiering och att försöka komma in på andra marknadssegment där varven har en stark teknologisk bakgrund, expertis och andra potentiella konkurrensfördelar.