Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Strandade förhandlingar

Förhandlingarna om ett rikstäckande kollektivavtal mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar strandade i går. Nu råder ”spänt läge” i de svenska hamnarna. 

Vid fem tillfällen har parterna träffats under hösten och vintern, men i går strandade förhandlingarna. Hamnarbetarförbundet vill ha ett innehållsmässigt likalydande kollektivavtal som det redan existerande mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet. Enligt Hamnarbetarförbundet hade man nått samsyn i alla praktiska frågor, bland annat gällande arbetarskydd och bolagsstyrelserepresentation. Dock inte om fackets framtida status som facklig avtalspart. 

”Ruta ett”

– Vi är tyvärr tillbaka på ruta ett. Efter sex veckor av konstruktiva samtal dödade Sveriges Hamnar förhandlingarna om ett parallellt likalydande riksavtal när man istället försökte pracka på oss ett värdelöst hängavtal igen. Vi säljer inte fredsplikt utan garantier om att få delta i framtida förhandlingar och uppgörelser ute på arbetsplatserna där våra medlemmar jobbar. Såna utpressningsbud hör inte hemma på svensk arbetsmarknad, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot Hamnarbetarförbundet i ett pressmeddelande och fortsätter: 

– Det är sorgligt att Sveriges Hamnar efter hoppingivande samtal backade tillbaka till ett tio år gammalt motbud. De försökte locka oss med betald facklig tid och att vi skulle få tillbaka våra hundra skyddsombud, som fråntogs sina befogenheter av arbetsgivarna i våras. Jag tycker det känns lågt att använda skyddsarbetet ute på våra potentiellt farliga arbetsplatser som ett påtryckningsmedel. Och vad ska vi med betald facklig tid eller medlemsdemokrati till om vi är hänvisade till att sitta på läktaren och styras av uppgörelser vi inte kan påverka, säger han. 

Hängavtal

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar tycker det är beklagligt att Hamnarbetarförbundet avvisar deras hängavtalserbjudande, ett erbjudande som enligt Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef för Sveriges Hamnar, följer den svenska kollektivavtalsmodellen och inte äventyrar stabiliteten på arbetsmarknaden. 

– Det vi erbjuder Hamnarbetarförbundet är ett likalydande kollektivavtal, ett hängavtal, men skillnaden är att vårt erbjudande följer den vanliga modellen som man använder i dessa situationer. Alltså ett avtal som innehåller en garanti om att avtalen kommer att vara likadana i framtiden. Det Hamnarbetarförbundet kräver är ett avtal utan sådana garantier, det vill säga att de till exempel vid nästa avtalsrörelse kan kräva att få vad som helst. Då kan vi hamna i ett läge att vi får två kollektivavtal med olika innehåll för samma arbete, säger Joakim Ärlund till Sjöfartstidningen.

Vill ha särskilda medlare

Enligt Sveriges Hamnar skulle deras förslag ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter, som rätten att utse skyddsombud, utföra fackligt arbete på arbetstid och rätt till styrelserepresentation i hamnarna. Vid onsdagens förhandling diskuterades också frågan om att återigen ta hjälp av medlare. Hamnarbetarförbundet föreslog att parterna gemensamt skulle tillfråga utomstående medlare från universiteten eller domstolsväsendet, vilket Sveriges Hamnar ska ha avvisat. Förbundet föreslog då att parterna gemensamt skulle vända sig till Medlingsinstitutet, och begära medling av institutets fasta medlare Ralf Larsson, lagman, och/eller före detta rådmannen Karl Glimnell.  
– För oss är grundförutsättningen för frivillig medling att båda parter har förtroende för processen. Vi var som bekant djupt kritiska till insatsen från medlarna i konflikten på APM Terminals förra året, och många minns fortfarande uttalanden i SVT:s Uppdrag Granskning om att vi borde upplösa vår organisation och istället gå in i LO-förbundet Transport. Vi kan inte försätta oss i en situation där vi åläggs medlare med samma bakgrund igen, säger Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundets förbundsordförande. 

Spänt läge

Men att peka ut särskilda medlare är inte Joakim Ärlund intresserad av.

– Vi vill att man vänder sig till Medlingsinstitutet, men vi vill inte ha någon speciallösning utan vill följa den vanliga svenska modellen, säger Ärlund som trots avslutade förhandlingar inte känner sig uppgiven.    

– Jag skulle inte ta det ordet i min mun, men jag beklagar att vi inte har hittat en lösning. Vi kan inte utsätta branschen för ett arbetsrättsligt experiment som kan leda till rättsprocesser och problem för arbetsgivarna. Nu är förhandlingarna avslutade för den här gången och det var Hamnarbetarförbundet som avslutade dem. Men ändrar de sig så är vi öppna för nya diskussioner.  

Enligt Hamnarbetarförbundet råder det nu ett väldigt spänt läge i landets hamnar, där ungefär hälften av de kollektivanställda omfattas av fredsplikt. I höstas ska Hamnarbetarförbundet ha genomfört en medlemsomröstning om att att ge förbundsstyrelsen mandat att varsla om nationella konfliktåtgärder i syfte att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal. 84 procent ska ha varit för förslaget.