25 kilo kokain beslagtogs av Tullverket i Uddevalla.

Fotograf: Tullverket

Stort kokainbeslag på fartyg

I Uddevalla inledde Tullverket året med att göra ett stort kokainbeslag på ett fartyg från Colombia. Beslaget uppges vara på 25 kilo och hittades i en kokslast.

Det var under den första veckan i januari som märkliga paket påträffades i ett nät i en kokslast i Uddevalla. Fartyget som seglade under nederländsk flagg hade precis anlänt med lasten från Barranquilla i Colombia. Innan dess hade fartyget lossat både i USA och på Jungfruöarna i Västindien.

25 kilo kokain

– Efter analys av paketen visade det sig vara kokain i en mängd av 25 kilo, säger Gill Eriksson, biträdande chef för tullkriminalenheten på Tullverket, i ett pressmeddelande.

Värdet på narkotikan uppskattas till ett gatuvärde på ungefär 17 miljoner kronor. I samband med beslaget förhördes samtliga 15 besättningsmän och tre av dem delgavs misstanke för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Ingen frihetsberövad

Trots de tre misstänkta lämnade fartyget Uddevalla med samtliga besättningsmän ombord. 

– I dagsläget är misstankarna inte tillräckligt starka så ingen av besättningsmännen är frihetsberövade. Vi har med andra ord ett beslag utan ägare, säger Gill Eriksson.

Undersökningen kommer att fortsätta. Man ska se över förhören, undersöka beslagtagna it-enheter och analysera beslaget för att säkra tekniska spår.