Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Forskning | Folk/företag

Stort intresse för STM

Världssjöfartens dag högtidlighölls på tisdagen på World Maritime University i Malmö. Störst intresse bland dagens talare fick Ulf Siwe.

När Ulf Siwe på Sjöfartsverket höll föredrag om Sea Traffic Management (STM) var frågorna från publiken många. I pausen bildades en kö av nyfikna som ville fråga ännu mer.

Koppla ihop folk

STM är ett system för realtidsutybyte av data mellan fartyg och olika landsystem, med syfte att öka säkerheten och effektiviteten och samtidigt minska miljöpåverkan från sjöfart. STM-kompatibel teknik har installerats på bland annat på Stena Germanica i ett delvis EU-finansierat projekt för validering av systemet.

Ulf Siwe inledde sitt föredrag med att STM handlar om ”connecting ships, ports and people”, vilket ju också var temat för firandet av Världssjöfartens dag. Systemet ska till exempel göra det möjligt att i samma rörelse planera sin rutt ombord och rapportera ruttinformationen till alla nödvändiga landsorganisationer.

Ineffektivt

– Informationsutbytet i den maritima industrin i dag är alldeles för ineffektivt. Vår vision var att information läggs in (i systemet) en enda gång, och att alla människor som behöver informationen då får den.

Ulf Siwe talar om STM som ett paradigmskifte för informationsutbytet inom sjöfart. Frågorna från publiken visade hur tankar väcktes om de stora förändringarna som genomförandet av STM kan innebära och någon kommenterade att systemet blir agenternas död.

Nyckelspelare

Evenemanget inleddes med att Joachim Glassell på Maritimt Forum, som är arrangörer, hälsade välkomna och lämnade ordet till World Maritime Universitys President Dr Cleopatra Doumbia-Henry, som höll årets IMO-tal – en stående punkt på dagordningen denna dag.

Hon talade om hur sjöfarten kopplar ihop världen, vilka utmaningar som finns för den globala sjöfarten och vad man kan göra för att möta utmaningarna. Hon lade särskild vikt vid utmaningen att behålla och utveckla kompetensen hos maritima yrkesutövare i en föränderlig värld, och där är förstås hennes egen institution en nyckelspelare.

Allt blir automatiserat

Annika Elfström är chef för Stenas Digital Transformation Lab och hennes föredrag målade upp en fascinerande framtidsbild. Delar av bilden är satt i verket genom till exempel en virtuell hyresvärd hos Stena Fastigheter och Stena Bulks blockchain-projekt med MIT.

Hon avslutade med uppmaningen att vi alla bör söka information aktivt för att hänga med i svängarna, för ”allt som kan automatiseras och bli intelligent kommer att bli det”.

Optimism

Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, höjde i sitt optimistiska tal sina medlemmar till skyarna, som sig bör. Han berättade att ett 50-tal nya fartyg är på väg in i den svenska handelsflottan genom hans medlemmars beställningar, men han fick också påpeka att han inte kan lova att de alla blir svenskflaggade.

Som avslutning på föredragspasset rapporterade Magnus Alfredsson från Malmös fastighetskontor om de enorma förändringarna som pågår i Malmö, inte minst i och i anslutning till hamnen.